Wczytuję dane...
Promocje

VOUCHER NA PROJEKT WNĘTRZA BIUROWEGO

Zapraszamy do zakupu VOUCHERA - idealny prezent na każdą okazję!
 

Voucher na projekt biura BiuroKoncept


Regulamin zakupu i realizacji voucherów usługowych w „BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe”.


I. Definicja vouchera

1) Voucher – dokument wystawiony przez firmę BiuroKoncept, umożliwiający realizację
określonych usług świadczonych przez w/w firmę, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem
terminu, określonym w niniejszym Regulaminie.

2) Nabywca/Osoba obdarowana – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna
dysponująca wystawionym przez BiuroKoncept voucherem, akceptująca postanowienia
niniejszego Regulaminu.

3) Zakup vouchera – dokonanie przez nabywcę vouchera płatności kwoty odpowiadającej
wartości wybranego vouchera, za datę zakupu uważany jest dzień obciążenia rachunku
wskazanego w pkt. II niniejszego Regulaminu.

4) Realizacja vouchera – wymiana przez osobę dysponującą voucherem i za okazaniem
potwierdzenia wpłaty na oferowane przez BiuroKoncept usługi do kwoty ujętej na voucherze.

5) W ramach Vouchera firma BiuroKoncept oferuje wykonanie projektu aranżacji wnętrza
biurowego do wyboru: gabinet, biuro, sala konferencyjna lub uzgodnione wcześniej
pomieszczenie biurowe do łącznej powierzchni 20m2. Nabywca otrzymuje projekt w formie
wizualizacji pomieszczenia oraz przykładowy kosztorys do mebli użytych w projekcie.
Materiały projektowe są przesłane do nabywcy na podany adres mailowy.

6) Projekt wnętrza biurowego nie zawiera rysunków konstrukcji i instalacji wewnętrznych
(instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i
telekomunikacyjnych wewnątrz budynku).

7) Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu lub wg wcześniejszych
ustaleń z BiuroKoncept.

8) Warunkiem realizacji świadczeń przez BiuroKoncept jest wcześniejsze ustalenie
terminu.

II. Nabycie vouchera

1) Warunkiem zakupu vouchera jest dokonanie płatności przelewem na wskazane konto:

RAIFF O. w Poznaniu ul. Marcelińska 90
Nr konta:
03 1750 1019 0000 0000 2196 6606
BiuroKoncept - meble i wnętrza biurowe
Aleje Marcinkowskiego 12
PL 63-600 Kępno
NIP: PL 6192010574

BiuroKoncept - meble i wnętrza biurowe,
Aleje Marcinkowskiego 12, 63-600 Kępno,
T: 62 78 20 526, info@biurokoncept.pl
www.biurokoncept.pl

2) W przypadku braku potwierdzenia płatności w ciągu 14 dni od daty zakupu, Voucher
zostanie automatycznie unieważniony.

3) Po dokonaniu wpłaty voucher zostaje wystawiony przez BiuroKoncept i przesłany na
adres email podany przez Nabywcę Vouchera.

III. Realizacja i uprawnienie wynikające z vouchera

1) Voucher podarunkowy wystawiany jest imiennie na daną osobę.

2) Voucher jest ważny 90 dni od daty zakupu vouchera chyba, że w opisie Vouchera
podano inaczej.

3) Aby skorzystać z vouchera należy skontaktować się z biurem firmy BiuroKoncept
telefonicznie lub mailowo i ustalić termin realizacji vouchera. Tel: 62 78 20 526, email:
info@biurokoncept.pl (w tytule hasło: „VOUCHER”)

4) Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.

5) Voucher nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z
niego być wydana reszta.

6) Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo. Nie ma możliwości jego podziału.

7) Firma ma prawo odmówić realizacji Vouchera, gdy upłynął termin jego ważności

IV. Rozliczenia Voucherów

1) Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dowód wpłaty.

2) Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy po zrealizowaniu
Vouchera.

V. Postanowienia końcowe:

1) Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z
momentem dokonania zapłaty.

2) Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem
www.biurokoncept.pl w zakładce PROMOCJE.

3) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.